Fiete - Viña CARABUS 631ME con cámara de marcha atrás