Volkswagen T3 Transporter “Zeleni Jurij” - 3 plazas de noche en la van oldtimer